ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויחי
פרשה נוכחית: שמות
פרשה הבאה: וארא
 


הגיור בימינו

הרב שלמה אבינר

שאלה: כיצד יש לנהוג בגיור בימינו? הרי יש בארץ ישראל מאות אלפים שעלו לארץ והנם גויים. זו בעיה קשה!
תשובה: יש לנהוג בגיור היום כפי שנהגנו לאורך כל הדורות. בכל הדורות היו לנו קשיים בעניין זה ועמדנו בהם. התורה היא נצחית, ההלכה אינה משתנה. אין להתאים את ההלכה למציאות, אלא להיאבק כדי להתאים את המציאות להלכה, ובמיוחד בנושא של גיור, שאינו פרט קטן בתורה אלא מיסודי היסודות, כלומר מיהו יהודי.
כלל גדול בגיור הוא קבלת יסודות האמונה וקבלת ההלכות (יבמות מז' א'. בכורות ל' ב'. רמב"ם הלכות איסורי ביאה יד' וכן יב' יז'. שו"ע יו"ד רסח' ג'). להאמין ולקיים!
כמובן, אנו יודעים מראש שאין אדם צדיק בארץ ולא יחטא, וכל אדם לפעמים נכשל בעוון, אבל כדי להתגייר, או בלשון אחרת, כדי להתייהד (אסתר ח' יז'), הוא מקבל את ההלכה, הוא רוצה , הוא מאוהב. הוא רוצה להיות 'גר צדק' ולהיכלל בברכת "ועל גרי הצדק" שבשמונה עשרה.
בלי קבלת מצוות, אין גיור. נכון שיש תשובות של גדולי ישראל, שלפעמים, בדיעבד, על מקרים שהגר אינו מקיים כל המצוות ויש על זה הרבה שיטות ופרטים (למשל שו"ת אחיעזר ג' כו'). אבל כל זה בדיעבד, כל זה במקרים יוצאי דופן, בודדים, חריגים. אבל כאשר אנו דנים לכתחילה, אי אפשר להכניס בסיטונות מאות אלפי גויים בתוך עם ישראל. זה יהיה חורבן עם ישראל. ועל כגון זה נאמר: "קשים גרים לישראל כספחת" (יבמות מז' ב'), כלומר דבר חיצוני שנדבק באומה, או "רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים" (שם קט' ב'), כאשר חוזרים לסורם בעת משבר (גיטין מה' ב'), וקל וחומר כאשר ידוע מראש שלא יקיימו מצוות. וכבר יודעים אנחנו מה קרה לערב רב שעלה אתנו (שמות יב' לח') ועוד מקרים דומים.
ובזכות שעמדנו לאורך כל הדורות ובכל המצבים - עם ישראל קיים עכשיו. ויש אפילו מחקרי D.N.A. רבים המוכיחים שנשארנו אנחנו, ולא היו גיורים המוניים. גיור זה עניין של פרט, שבאמת רוצה להצטרף מכל הלב, כגון רות, שהכתוב מעיד עליה שהתאמצה, וכן נעמה או ציפורה אשת משה רבנו.
כידוע, איננו מסיונרים, איננו מגיירים גם צדיקי אומות העולם וחסידי אומות העולם. כאשר אנו מגיירים אדם שלא יקיים מצוות, איננו עושים לו טובה גדולה, כי קודם היה פטור ממצוות, והיה לו חלק לעולם הבא, ועתה הוא יהודי החייב במצוות ואם לא יקיים אותן, אין לו חלק לעולם הבא, כפי שכותב מרן הרב קוק בשו"ת דעת כהן.
אכן , מרן הרב קוק מדגיש שם שצריכה להיות קבלת מצוות. והוא מוסיף שלא ברור שבכלל אפשר לגייר בימינו אלא בתור שליחים של החכמים הקדמונים הסמוכים ממקור סמיכת משה רבנו, "ושליחותייהו קא עבדינן", ומי אומר שיש לנו סמכות לגייר בלי קבלת מצוות.
לגייר המונים בלי קבלת מצוות - לא בא בחשבון. נכון שהגאון הרב עוזיאל אמר שיש לקרב מי שאביו יהודי ואמו גויה ולהתעלם מכך שלא יקיימו את כל המצוות (שו"ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמן סימן סה'), אך הוא לא אמר חלילה לבטל את קבלת המצוות.
ודאי שצריך קבלת אמונה וקבלת מצוות. נכון שיש בעיה קשה בארצנו, ונכון שיש הרבה לחצים, אבל תורה - לא פוסקים על פי לחצים, אלא על פי אמת אלהית, על פי דבר ד'.
נכון שאנו ניצבים בפי בעיה קשה, אבל מי שלומד את ההסטוריה שלנו, רואה שבעיות רבות היו לנו, וב"ה התגברנו, וגם עתה נתגבר.
לא חילוניים יקבעו מיהו יהודי ולא מסורתיים, לא רפורמים ולא קונסרבטיבים, לא מדינת כל אזרחיה, אלא ריבונו של עולם.
זהו הגיור - "להיות ככל כשרי ישראל" (רמב"ם הלכות מחוסרי כפרה א' ב').
תגיות: קשים גרים לישראל | גרים | גיורמאמרים נוספים מעלון פרשת בשלח ה'תשע"ג:
שירת דבורה (להפטרה) - הרב דוד לנדאו
הרה"ג ר' חיים פלאג'י - הרב רונן טמיר
להיות הורה מוביל - ד"ר מיכאל אבולעפיה
וימתקו המים - הרב אייל ורד
חרוב- ניגון של גישור - הרב נתנאל לוי
מוזיאון אמוני - הרב חנוך בן פזי זצ"ל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: