ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


ארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל

הרב דב ביגון

"כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל..." (ויקרא יט' כג'). מפרש אור החיים הקדוש - מכאן שמצוה לבוא לארץ, דהיינו לעשות עלייה ולנטוע בה עצים, דהיינו - להתיישב בה (וכידוע ר' חיים בן עטר זצ"ל היה נאה דורש ונאה מקיים ועלה ארצה). הנוטע עצים בארץ, הולך בדרכו של הקב"ה שכבר בתחילת בריאת העולם לא נתעסק אלא במטע ככתוב "ויטע ד' אלקים גן בעדן" - אף אתם כשתיכנסו לארץ לא תעסקו אלא במטע תחילה (עיין ויקרא רבה כה' ג') . אבל אין זה מספיק לנטוע עצים, יש לעבוד ולשמור על הנטיעות כפי שנאמר כבר לאדם הראשון שהניחו בגן עדן "לעובדה ולשומרה", וכדברי חז"ל: בשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן אמר לו - ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי! תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי (קהלת רבה, ז').
גם האבות, בבואם לארץ עסקו בנטיעה. אברהם אבינו נטע בבאר שבע "ויטע אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם ד' אל עולם" (בראשית כא', לג'). יצחק אבינו: "ויאמר אליו ד' אל תרד מצרימה שכון בארץ" - עשה שכונה בארץ ישראל, הוי נוטע הוי זורע (בראשית רבה סה'). יעקב אבינו קונה אדמה בארץ "ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אהלו..." (בראשית לג' יט'). הנטיעה בארץ היא במטרה למלא את השליחות האלוקית, כפי שכבר נאמר לאברהם אבינו "לך לך... אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול... והיה ברכה... ונברכו בך כל משפחות האדמה", ומעשה אבות סימן לבנים.
נכון לעכשיו, זכה ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות שחיבת ארץ ישראל מאירה ביום זה, חיבה המתגלה על ידי נטיעת עצים, על ידי אכילת פירות ארץ ישראל וקיום מצוות "קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה". אבל לא מספיקה אהבת הארץ וחיבתה אלא גם מסירות נפש על אחיזתנו בארץ ישראל כולה. ארץ ישראל כולה שייכת לעם ישראל, וזו לא רק סיסמא. זו צריכה להיות המדיניות של ממשלות ישראל, והממשלה שתקום בעז"ה. יש להסיר מעל סדר היום המדיני את הרעיון של חלוקת הארץ ומסירת חלקיה לעם זר. ארצנו האהובה אשר ציפתה לנו אלפיים שנה, כואבת ובוכה ומצטערת על אותן מחשבות ותוכניות לנתח אותה ולמסור חלקים ממנה לאחרים ח"ו. נתאחד כולנו ונתחזק ונקרא בקול גדול: ארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל! ומתוך כך נזכה להמשיך ולצעוד בגאון במעלה הדרך לגאולה השלמה.

מהמצפה לישועה השלמה


תגיות: שלמות הארץ | ההשתוקקות לארץ ישראל | חיבת הארץ | חג האילנות | עליה לארץ | נטיעה | נטיעות | טו בשבטמאמרים נוספים מעלון פרשת בשלח ה'תשע"ג:
הגיור בימינו - הרב שלמה אבינר
שירת דבורה (להפטרה) - הרב דוד לנדאו
הרה"ג ר' חיים פלאג'י - הרב רונן טמיר
להיות הורה מוביל - ד"ר מיכאל אבולעפיה
וימתקו המים - הרב אייל ורד
חרוב- ניגון של גישור - הרב נתנאל לוי
מוזיאון אמוני - הרב חנוך בן פזי זצ"ל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: