ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויחי
פרשה נוכחית: שמות
פרשה הבאה: וארא
 


"כי בחוזק יד הוציאנו"- חסד ודין - ימין ושמאל

הרב חנוך בן פזי זצ"ל

בפרשת "והיה כי יביאך" (שמות יג טז), אחת מארבע פרשיות התפילין, נאמר "והיה לאות על ידכָה... כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים".
השימוש במילה 'ידכה' בתוספת הֵא עורר את התלמוד (מנחות לג' ב') לדרוש מכאן בדרך נוטריקון 'ידכה' - יד כהה, היינו, היד החלשה. ומכאן שהתפילין של יד תהיינה מונחות על יד שמאל - החלשה.
ושואל האוה"ח הקדוש - הנימוק הניתן בפסוק להנחת תפילין של יד הוא "כי בחוזק יד הוציאנו", ולחוזק יד, מתאימה יד ימין יותר משמאל. ועוד, בדרך כלל בכל המצוות הימין קודמת לשמאל ומדוע שינתה כאן התורה מדרכה? (ע' שוע או"ח ס' ב שאפילו רחיצת גופו ולבישת בגדיו ונעליו ימין קודם).
וכלשון האוה"ח: "וצריך לדעת מדוע לא בחר ה' ביד ימין לעשות בו המצווה, כי הוא המשובח. ורבותינו אמרו להיותו מכוון כנגד הלב שבצד שמאל, ודבריהם אמת". פירוש לדבריו: אם תפילין של ראש משפיעים על מרכזי המוח של החשיבה והזיכרון וכו', תפילין של יד וארבע פרשיותיהם המונחות בבית אחד, ישפיעו על הלב, מקום הרגשות. לצורך כך, נבחרה זרוע שמאל כנגד הלב אשר יקדש את הרגשות, ובהיזון חוזר יקדש את המעשים המסומלים במעשה היד.
אך האוה"ח בוחר לתת טעם נוסף. "אלא שנראה לי לתת טוב טעם, כי הכתוב עצמו נתן טעם לדבר במה שכתב כי בחוזק יד". פירוש: במידות ה' ישנן שתי בחינות המכונות בשם יד, האחת נקראת "יד הגדולה", היא הפועלת את החסד והטוב, והיא הימנית. והשני "יד החזקה", היא הגבורה הפועלת את מידת הדין, ומשלמת לעושי רע כרעתם. והיא היד השמאלית. כי גדול כוח החסד והטוב ממידת הדין, בבחינת "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו", ימין מקרבת ושמאל דוחה. וכדברי אוה"ח הקדוש בפירושו חפץ ה' (על מס' שבת פט א ד"ה 'היה לך לעזרנו'): "יגדל - ירמוז על החסד, שהוא יד ימין, יד הגדולה, שיתרבה החסד והרצון בכל הכוח". ולכן: חוזק היד המוזכר ביציאת מצרים, המסמל את עשיית עשר המכות כנגד המצרים, והפעלת מידת הדין הלא היא ביד השמאלית, ועל מנת לזכור נסים אלו, מניחים אנו את התפילין על היד השמאלית שהיא מכונה היד החזקה בניגוד ליד הגדולה.
הכלי יקר, בבואו להסביר מדוע נבחרה היד השמאלית להנחת התפילין, כי יד כהה באה לעורר את תשומת הלב לעובדה כי 'ידכה' יד כהה היתה, ורק יד ה' עמדה לך להצילך ולגאלך. ועל ידי כן תבין כי לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר ה'. וזהו שאמר הכתוב כי בחוזק יד הוציאך ה' ממצרים, ולא אתה פעלת כל זאת. וכתוצאה מכך, מצוּוה אתה לשעבד את כל כוחותיך לה' יתברך.
ואולי ניתן לישב מדוע יש להניח ביד השמאלית, כי האדם עומד בתפילתו ובתפיליו לפני בורא עולם, וגם אם יד החזקה של הבורא, היא הימנית של העומד מולו - בבחינת שויתי ה' לנגדי תמיד - ואז שמאל האדם אל מול ימין ה'. "ימין ה' עושה חיל ימין ה' רוממה".תגיות: ימין ושמאל | תפילין של ראש | תפילין של יד | הנחת תפיליןמאמרים נוספים מעלון פרשת בא התשע"ג:
ניאו-רפורמה ואמונה - הרב שלמה אבינר
אֵין לִי מַזָּל - הרב שלמה אבינר
לבחור בארץ ישראל - הרב יורם אליהו
לשחוט את השה. - הרב אייל ורד
בוא הביתה - הרב עזריאל אריאל
תפילין - הרב דוד לנדאו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: