ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


ללמוד על אברהם אבינו

הרב דוד לנדאו

יש ציווי מיוחד, מצוַת נביאים, ללמוד מי הוא אברהם אבינו, כמו שנאמר בישעיהו: "הביטו אל צור חוצבתם... הביטו אל אברהם אביכם". זה נאמר בלשון ציווי: הביטו, הסתכלו, התבוננו. אתם מצווים ללמוד על אברהם אבינו באופן מיוחד. איך לומדים על אברהם אבינו? מתוך הפרשיות המיוחדות לאברהם אבינו [1].
אם כן, אנו מתחילים לקיים מצות "הביטו אל צור חוצבתם": אנו נפגשים באישיותו של אברהם אבינו, "האדם הגדול בענקים". אחרי היסטוריה של אלפיים שנות תוהו ועבודה זרה, קם הלוחם הגדול, אשר "הכיר את בוראו", כפי שמוזכר בהרבה פסוקים ודברי חז"ל. הכרה גדולה זו התגלתה באהבה, כמו שנאמר בישעיהו "אברהם אוהבי". אמנם, יש צדדים שונים בהכרה: יש אהבה ויש יראה. אחרי העקידה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו: "עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה". יראה ואהבה הן שני צדדים של שייכות לדבר מה. שייכות יכולה להתבטא בשני אופנים: יחס אהבה ויחס יראה. לפעמים פגישה עם אדם גדול, מאורע גדול או הופעה גדולה, יכולים להשפיע על האדם רושם של חרדה, חרדת קודש מאירה. איזה דבר עצום ונפלא! נורא ומזעזע! למשל, "ראשונים כמלאכים". כשמתבוננים בנביאים, בחז"ל, ברמב"ם או בגאון מוילנא - יש יראה וזעזוע. ויחד עם זה יש מקום לרושם של התעניינות נחמדה עד כדי התאהבות. אין זה דבר ריקני, אלא נחמד כל כך. יש מקום להתאהב ברמב"ם. אם כן, ההכרה והשייכות מתגלות בשניים: נורא ועצום, נשגב ואדיר, יחד עם נחמד ואהוב [2].

מקורות:
[1]לפני שנה, הבאנו כאן את דברי רבינו היסודיים על אברהם אבינו. השנה, אנחנו מביאים דברים נוספים.
[2]ע"פ שיחות הרצ"י בראשית עמ' 124-6.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: