ערוץ מאיר

מוקירים תודה למורנו ורבנו, על כל פועלו למען הפצת היהדות והתשובה,
וכולנו מחזירים לו באהבה לימוד דף בתלמוד הבבלי

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: יתרו
פרשה נוכחית: משפטים, שקלים
פרשה הבאה: תרומה
 


טילים במקום חיצים / נכון לעכשיו

הרב דב ביגון

"ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק" (בראשית כא ט). שרה אמנו ראתה את ישמעאל יורה חצים ביצחק בנה במטרה לרצוח אותו (רש"י שם). היא ידעה ברוח קודשה שמטרתו של ישמעאל לנשל את יצחק מירושתו, מארץ ישראל, לכן היא פונה לאברהם בדרישה חד-משמעית "גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" (בראשית כא י). אמנם הדרישה הזאת קשה לאברהם - אבל האלקים אומר לו "אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע" ( בראשית כא יב). ואברהם שומע בקול שרה ומשלח את הגר ובנה למדבר - ושם הוא נעשה רובה קשת - היה יושב במדבר ומלסטם את הבריות שנאמר "ידו בכל ויד כל בו" (בראשית טז יב) - "הכל שונאין אותו ומתגרין בו" (רש"י שם).
נכון לעכשיו - מעשה אבות סימן לבנים. בני ישמעאל ממשיכים לירות על בני ישראל, רק החליפו את חיצים בטילים, וכן מטרתם של בני ישמעאל נשארה אותה מטרה - לנשל את בני ישראל מארץ ישראל, מהירושה שהוריש לנו אברהם אבינו. אותן שיטות ואותן מטרות. "אותה הגברת בשינוי אדרת".
גם מאמרה של שרה אמנו "גרש את האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" כתשובה לניסיונות הרצח של ישמעאל, הוא מאמר המנסר בעולמנו, ולא ירחק היום ונראה עין בעין כיצד מתקיים הצו האלוקי לאברהם אבינו "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה".

מהמצפה לישועה שלמה


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: