ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


המחלוקת על החינוך בבית בימינו (א)

הרב אלישע אבינר

קיימת בימינו מחלוקת תהומית על יעדי החינוך בבית ועל שיטת החינוך הרצויה.
א. גישה אחת טוענת ששיטות החינוך הישנות פשטו את הרגל. הן לא יעילות ולא נכונות. מדוע? מפני שחל שינוי בנוער. לא הנוער של היום כנוער של אשתקד. אמונותיהם שונות ולכן ציפיותיהם מהוריהם אחרות. הנוער מאמין שיש לו בעלות וסמכות בלעדית על חייו. אצל רבים מבני הנוער, הבעלות על החיים היא אפילו יותר מאמונה - היא צורך קיומי. כל הפעלת סמכות כלפיהם מצטיירת בעיניהם כהשתלטות בלתי לגיטימית, המבקשת לעשוק אותם. לכן, אמירה חינוכית תמימה של הורים \הנאמרת בטון סמכותי עלולה להצית אש נוראה שתשרוף את מערכת הקשרים הבריאה בתוך המשפחה. ומה תפקיד ההורים? מההורים הם מבקשים גיבוי ותמיכה לדרכם, ליווי עדין ועזרה בבחירותיהם, ולא חינוך או ניווט. את הבחירה של דרך החיים הם משאירים לעצמם, מהוריהם הם מצפים לסיוע במימוש בחירתם.
כיצד הגיעו בני הנוער להשקפה זו? 1. שיח הזכויות שהשתרר בחברה המערבית חלחל עד לבני הנוער. ומכאן לאמירה המצויה: "אני בוגר, וזכותי להחליט לבד. אין לאף אחד זכות להחליט במקומי". 2. הרעיונות של רב-תרבותיות ופלורליזם עשו להם כנפיים. הנער חי בתרבות שבה אין אמת אחת, לכן הוא לא חש כל מחויבות ל"אמת" של הוריו. כבוד הוריו במקומו מונח, יחד עם האמת שלהם!!! 3. הנוער בימינו חי בעידן של שינויים מהירים, החל מתמורות אדירות בתחום הטכנולוגי וכלה במהפכות במבנים החברתיים והתרבותיים. הכל נע, הכל נזיל, הכל משתנה, אין המשכיות, ולכן אין לו תחושת מחויבות כלפי המסורת, לא הרחוקה ואף לא הקרובה. אין גם ערך למסורת המשפחתית: השקפת העולם של ההורים ואורח חייהם.
לכן, בני הנוער אינם סובלים התערבות ההורים בחייהם, והם מנתקים מגע מכל מי - כולל הורה - שמעיז לפלוש לחייהם הפרטיים. אם ההורים ינסו "לחנך" את בנם או בתם, להורות להם דרך, תוך זמן קצר הם ימצאו את עצמם ממודרים לחלוטין מכל מידע אישי על חיי בנם ובתם. הילדים נוקטים בשיטה זו על מנת להבטיח את עצמאותם ולחסוך מעצמם מריבות מתישות על בחירותיהם.
הגישה המתוארת לעיל היא שיטת החינוך הפוסט-מודרנית. במאמרים המתפרסמים על ידי הוגיה, מנוסחים הדברים בצורה הרבה יותר חריפה. הדרישה מההורים להפסיק לחנך היא חד-משמעית. לא שאין הנער והנערה זקוקים להוריהם. הם זקוקים להם, הם זקוקים לתמיכתם ולגיבוי שלהם. זהו תפקיד ההורים. כמו ילד קטן שצועד את צעדיו הראשונים ובוחר לאן, מתי וכיצד ללכת, והוריו נמצאים איתו, לעודד אותו, לפרגן לו ולשמור עליו שלא ייפול. כך גם בני הנוער: הם בוחרים לאן, מתי וכיצד להתהלך בחיים, וההורים נמצאים שם לעודד ולפרגן ולשמור עליו שלא ייפול. ואם נפל, לסייע לו לקום. אבל - לא לבחור במקומו, ואפילו לא להתערב. זכות ההורים להתערב נשמרת רק למקרים קיצוניים של סיכון עצמי של הנער, כמו שימוש בסמים וצריכת אלכוהול, וכדו'.
לאחרונה, התפרסם מאמר מהאסכולה הפוסט-מודרנית המדריכה את ההורים למעט כמה שאפשר בכניסות לחדר הילדים, על מנת שלא לפגוע בפרטיותם. לכן, אין להניח חפצים המשמשים את כלל המשפחה בתוך ארונות חדרי הילדים כדי שלא יצטרכו להיכנס בהם. וכן, אל להורים להתערב כיצד נראה חדר בנם או בתם, גם אם זה לא לטעמם. זכות ההורים לקבוע רק ב"מרחב הציבורי" בבית.
הרחבתי את הדיבור בתיאור השיטה הנ"ל, מפני שהיא כבר איננה ממוקמת בשוליים של האסכולות החינוכיות אלא תופסת שם מקום של כבוד. לפעמים היא מוצגת בשלמותה, בשמה המפורש "חינוך בעידן הפוסט-מודרני", ואז קל לזהות אותה. אבל לעיתים רק חלקים ממנה מיובאים ומושתלים במשנות חינוכיות אחרות, וזוכים לנימוקים המטשטשים את מוצאם ואת זהותם.
ב. הגישה החינוכית השנייה מוכרת יותר לכולנו. התחנכו לאורה. היא מאמינה בחינוך, ובזכותם - ואפילו בחובתם - של ההורים להנחיל את ה"אמת" שלהם לילדיהם. למרות קיומן של אמיתות רבות בשוק החיים, מחויבים ההורים ל"אמת" שלהם בלבד, ואת ה"אמת" היחידה הזו הם מבקשים להוריש לילדיהם. לכן, תפקיד ההורים איננו רק לגבות את בחירות ילדיהם אלא גם לנסות להשפיע ולנווט, כל עוד ידם משגת. ההתערבות בחיי הילדים היא לגיטימית לחלוטין ולא פולשנות פסולה. זוהי חובתם. כמובן, יש גבול להתערבות. הורים לא צריכים להתערב בצבע הגרביים או מטפחת האף של ילדיהם. אם הם יהיו "נודניקים" מקצועיים, ברור לכול שילדיהם יעשו נסיגה טקטית על מנת לנתק מגע. אבל, בסוגיות ערכיות מרכזיות, ולאו דווקא כאלו הנוגעות למצבי סיכון, זכותם/חובתם של ההורים להשמיע אמירות ברורות וחד-משמעיות. (המשך בשבוע הבא).

לתגובות: [email protected] . לב אבות - קו חם (חינם) להורים של מתבגרים. המשיבים בקו: רבנים, פסיכולוגים ויועצים. טל': 02-9973232. אתר "לב אבות" - evavot.org.ill באתר - מאמרים ושיעורי וידיאו מפי אנשי חינוך, רבנים ופסיכולוגים.הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: