ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


תקופת הנעוּרים כזירת מאבק על פי ספר קהלת

הרב אלישע אבינר

את הפסוק מקהלת "שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט" מחלקים חז"ל (שבת דף סג ) לשני חלקים - החלק הראשון ("שמח בחור... מראי עיניך") מיוחס ליצר הרע. החלק השני - "ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט" מיוחס ליצר הטוב. הרב יצחק בלאזר, תלמידו הגדול של הרב ישראל מסלנט, מייסד תנועת המוסר, רואה בפסוק זה תיאור מדויק של מה שמתרחש בתוככי נפש האדם ("שערי אור" פ"א). הנפש היא זירת התגוששות בין היצר הטוב ליצר הרע.
מהו היצר הרע? הר"י מסלנט כותב שחכמי ישראל הציעו שתי הגדרות שונות ליצר הרע וליצר הטוב. הראשונה - "היצר הרע הוא כוח תאוות האדם, המשקפת אל כל דבר הערב לשעתו" (= משיכה לתאוות ולסיפוקים חולפים), וכנגדו יצר הטוב הוא "כוח השכל הישר הצופה ומביט אל הנולד" (= השכל רואה למרחוק ואיננו מתפתה). השנייה - "יצר הרע הוא כוח הטומאה באדם המוביל אותו לפשעים" ו"יצר הטוב הוא כוח הקדושה באדם המוביל אותו אל הטוב". הר"י סלנטר הסיק ששתי השיטות נכונות. ופירש תלמידו הר"י בלאזר: "מצד היות האדם עפר מן האדמה, לבו פונה לתאוות החומריות, לאכול ולשתות ולשמוח, לחמוד הון ועושר, לאהוב כבוד ושררה... להתענג על תענוגות בשרים, בכל מידה פחותה, וכל תאווה נמבזה. ועם זה, גם יצר לבו רק רע כל היום, הוא היצר הרע מיסוד הרוחני...". הוי אומר: היצר הרע מופיע בשתי צורות: א. תאוות טבעיות שמקורן בגוף, בבשר. נהייה אחרי הנאות גשמיות. ב. דחף רוחני פנימי, לעשות רע, למצוא דרכים ועצות חדשות כיצד להרבות רע מעבר לדרישת התאוות הטבעיות. מולם עומד היצר הטוב. מול הדחף להנאות רגעיות ניצב ה"שכל" שמעמיד שיקולים לטווח רחוק. ומול כוח הטומאה שבאדם ניצבת רוח הקדושה - הכמיהה העמוקה לטוב, השאיפה להרבות טוב בעולם.
אבל, מוסיף הר"י בלאזר, היצר הטוב מתקשה להחזיק מעמד מול המתקפות הבלתי פוסקות של היצר הרע, המלך הגדול שסובב את העיר הקטנה. דרך ההתגוננות היעילה היחידה מפני היצר הרע היא הידיעה "כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט", כלומר הפחד מהעונש האלוקי, היראה מאימת הדין. זהו לוז שיטתו של הר"י מסלנט: המחסום היחיד שיכול לעצור את היצר הרע הוא אימת הדין. הפחד מהדין האלוקי איננו טבעי באדם, והאדם זקוק לעמל רוחני על מנת להתמלא ממנו. הר"י סלנטר וחלק מתלמידיו פיתחו שיטה שלמה כיצד לעורר את הפחד הזה.
נשוב אל הפסוק בקהלת. פסוק זה, המתאר את ההתגוששות הפנימית באדם, בחר לקשור אותה עם ימי הנעורים דווקא. מדוע? מפני ששיא ההתגוששות הוא בימי הנעורים. הדחפים מתעוררים אז בכל עוצמתם, ולעיתים נדמה שאין מה שעוצר אותם. הנער והנערה נמשכים אחרי כל פיתוי קל וחולף, מתקשים לרסן את תאוותיהם ומתמכרים ליצריהם. מתנהל מאבק איתנים בין שני היצרים, לעיתים מובס היצר הטוב לחלוטין. אלפי בני הנוער שגודשים את המועדונים ויוצרים את "תרבות החופים" הם הוכחה נאמנה לכך. הר"י סלנטר פיתח שיטה כיצד להתמודד עם היצר הרע, אבל ספק גדול האם עצתו - הפחד מהעונש האלוקי - יעילה בימינו. היא לא מדברת אל בני הנוער, ללא הבדל בין חילוניים לדתיים.
הראי"ה קוק זצ"ל ("עין איה") מפרש בצורה שונה את מאמר חז"ל המחלק את הפסוק בין היצר הטוב ליצר הרע. חז"ל אינם רומזים להתגוששות בין היצרים אלא לצורך בהשלמה ביניהם. הכיצד? "עוז החיים הגופניים" ו"חדות הנפש" אינם פסולים לחלוטין, הם חיוניים לאדם על מנת שטיבו ואופיו יהיו שלמים. אבל, בטבעיותם, אין החיים הגופניים מבחינים בין טוב לרע, בין איסור להיתר, מפני ש"המשקל המוסרי" (= האיזון על פי ערכי המוסר) איננו קבוע בתוכם בצורה טבעית. "החיים הגופניים" זקוקים להדרכת השכל ולהכוונת התורה. כלומר, אין למחוק את ההרגשות הטבעיות (= "דברי היצר הרע") שבאדם אלא להאיר אותם ולכוון אותם על ידי "דברי היצר הטוב". "בתוך הנפש המלאה צריכים להיות מוארים דברי יצר הרע מצד יסודם הטבעי, ודברי יצר הטוב מאירים להם את הדרך אשר בה ידרכו, אשר דווקא בהאגדם יחד יהיה האדם חי ופועל, ופעולתו תהיה לטובה". דברי היצר הטוב "ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט" אינם דברי איום והפחדה אלא דרישה ל"משפט צדק", להגבלה ולאיזון של הדחפים הטבעיים.
נשוב אל הסתערות כוחות החיים בימי הנעורים. הר"י סלנטר הדריך לחסום אותם באמצעות פחד מהעונשים האלוקיים. הראי"ה קוק הדריך שלא למחוק אותם או לדכא אותם אלא לנתב אותם על ידי הדרכתה של תורה.

לתגובות: [email protected] . לב אבות - קו חם (חינם) להורים של מתבגרים. המשיבים בקו: רבנים, פסיכולוגים ויועצים. טל': 02-9973232. אתר "לב אבות" - evavot.org.ill באתר - מאמרים ושיעורי וידיאו מפי אנשי חינוך, רבנים ופסיכולוגים.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: