ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


הבנים והאבות בסוכה / נכון לעכשיו

הרב דב ביגון

ההיסטוריה של עם ישראל, ראשיתה באברהם אבינו ואחריתה במלך המשיח מבית דוד. אברהם אבינו הוא בחינת הזרע שממנו הולך וצומח וגדל עם ישראל, כפי שנאמר "ויאמר ד' אל אברהם לך לך… אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך, והיה ברכה" (בראשית יב ב). והמלך המשיח הוא בחינת הפרי המתוק שבדורו עם ישראל יקיים בפועל, יממש את אשר הובטח לאברהם אבינו בתחילת דרכו "ונברכו בך כל משפחות האדמה" (שם) - דהיינו, אור לגויים. בסוכה אנו מארחים כביכול בכל ערב את מנהיגי האומה. לא רק שאנו נפגשים עם אבות האומה ורועיה, מדברים במעלתם ובשבחם ובתפקידו של כל מנהיג ומנהיג - אלא אבות האומה אף הם מתבוננים ורואים אותנו, את הבנים שבכל דור ודור, את מצבם ופועלם במהלך הדורות בבחינת "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" (מלאכי ג).
נכון לעכשיו, האבות המתבוננים בנו, רואים בנו את דור התחיה וקיבוץ הגלויות, שהוא פרק מיוחד ומופלא בתולדות האומה והעולם כולו. מצד אחד אין לך קץ מגולה מזה: קיבוץ גלויות ופריחת הארץ, ומצד שני, דור של מלחמות. כדברי חז"ל "בשביעית מלחמות במוצאי שביעית בן דוד בא".
ההתנגדות לשיבת עם ישראל לארץ ישראל מצד אומות העולם איננה מקרית, היא נצפתה מראש על ידי כל הנביאים והחכמים, כדברי דוד המלך נעים זמירות ישראל: "למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק… על ה' ועל משיחו" (תהילים ב). וגם התוצאה ידועה מראש: "תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם" (שם בהמשך). אשרינו מה טוב חלקנו שאבותינו אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן יוסף ודוד, מביטים בדורנו ורואים כיצד סוכת דוד הנופלת הולכת וקמה מנפילתה ככתוב "ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו".

בברכת חג סוכות שמח
מהמצפה לישועה השלמה


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: