ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


הַקהֵל ומצוות התשובה / אור ויקר

הרב חנוך בן פזי זצ"ל

"מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות... הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען יִלמְדו ויָראו את ה' אלקיכם ושמרו לעשות..." (דברים לא י-יג). במסכת חגיגה מוסבר הצורך בהבאת הטף (חגיגה ג). "מעשה בר' יוחנן בן ברוקא ור' אלעזר שהלכו להקביל פני ר' יהושע בסיכנין, אמר להם: מה חידוש היה בבית המדרש היום... אמרו לו תלמידיך אנו, ומימיך אנו שותים (באנו ללמוד ממך) א"ל: אע"פ כן אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש... ודרש ר' אלעזר בן עזריה בפר' הקהל... - והטף - אם אנשים באים ללמד, ונשים באות לשמוע, טף למה באו, כדי ליתן שכר למביאיהם. אמר להם: מרגלית טובה היתה בידכם וביקשתם לאבדה ממני?". ממה התלהב ר' יהושע? מסביר ה'משך חכמה' כי הרקע החינוכי בילדותו עבר תהליך דומה. כמובא בירושלמי יבמות, שר' יהושע (עליו נא' אשרי יולדתו) אמר: "זכור אני שהיתה אמי מוליכה עריסתי לביה"כ כדי שידבקו אזני בדברי תורה".
כיום ידועה לחוקרי התפתחות הנפש חשיבות החינוך הנרשמת במוח האדם כבר בזמן ההריון וכבר בשנות הילדות הראשונות. ואומר ה'שפת אמת': העובדה שנחרטה במוחו של התינוק כל התורה, תקל בהמשך הדרך על הטמעת תורה ומצוות בלב המתחנך, והוא שכר מביאיהם.
הכלי יקר בבואו להסביר מדוע יש להביא את הטף למצות הקהל, מחדש דרך חדשה בהבנת מצות הקהל, בנוסף לחשיבות החזרה על מצוות התורה. בסוף שנת השמיטה שבה שבתו ממלאכת החקלאות ועסקו בתורה, שנה שדומה למעמד הר סיני במדבר, יש צורך לחדד את חשיבות מצוות התשובה, הנאמרת במוצאי יום ראשון של חג הסוכות. לאחר שעברנו את עשי"ת שבהם הקב"ה מקבל גם את תשובת היחיד, יש להיערך לקראת קיום מצוַת התשובה בשאר ימות השנה שאז מצוַת התשובה היא רק דרך צינור הרבים. הסגולה למעשה התשובה וחיבור לרבים היא על ידי אחדות ישראל. ואין לנו זמן מתאים יותר לאחדות מאשר חג הסוכות שבו מסומלת האחדות בלקיחת ארבעת המינים שנרמזים בהם ארבעה כתות של הציבור בישראל (בעלי תורה ומעשה, בעלי תורה בלבד, בעלי מעשה בלבד ועמי הארץ). בנוסף, מצוות הסוכה שבה יוצא האדם ממבצרו הפרטי וסוכתו פתוחה לאורחים (ראויים ישראל לישב בסוכה אחת), ולאחר שנת השמיטה שבה הפקיר את רכושו לצרכי הכלל, והמעמדות השונים בחברה התאחדו וזאת לאחר תהליך התשובה של הימים הנוראים. כל אלה חברו יחד לאפשר את מעשה התשובה של היחיד בשאר ימות השנה ולכן בכל שנה בחג הסוכות נעשה חיזוק בנושא אחדות ישראל, ומאפשר את התשובה בהמשך השנה.
"והסיבה להבאת הטף לתת שכר למביאיהם כי בזמן שישראל עושים תשובה, אז מבקשים תחנונים מלפניו יתברך על מחילת העוון ויאמרו אם לא למעננו יעשה, אזי יעשה בשביל גמולי חלב שלא פשעו, כדאיתא בנוסח של אבינו מלכנו. 'חמול עלינו ועל עוללינו וטפנו וכן עשה למען גמולי חלב'. וזהו השכר הניתן למביאיהם מן הטף, שיאמרו לפניו יתברך עשה למען טף אלו המובאים בית ה' כנאמר ביואל ב טו 'אִספו עם קַדשו קהל... אִספו עוללים ויונקי שדיים". ולוואי שנזכה לקיים ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: