ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


למה לפחד מתשובה?

הרב ערן טמיר

בפתחו של חודש אלול והימים הנוראים הבאים עלינו לטובה, כדאי אולי לשים לב לנקודה מרכזית אחת הקשורה לנושא התשובה שיש לה השלכות על רבים רבים בעם ישראל, ועל כלל ישראל, גם ובעיקר בימינו. ב"ה בשנים האחרונות רבים מאוד 'חוזרים בתשובה', מכל סוגי המגזרים שבציבור כולל הדתיים עצמם, שהרי כל אדם ראוי לו לחזור בתשובה. קרוב לוודאי שבשבועות הקרובים, ובייחוד בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים יתמלאו העיתונים בסטטיסטיקות ובסקרים - איזה אחוז מעם ישראל מאמין באלוקים, כמה מהם מסורתיים, וכמה שומרים מצוות כאלו ואחרות. על עובדה זו כולנו ודאי שמחים שמחה גדולה, אך יחד עם השמחה על השיבה ליהדות, או לפחות אי הרתיעה מקשר אל המורשת והמסורת, יש לשים לב שרבים מעם ישראל לצערנו רחוקים מאוד מתורה ומצוות, בין בעניינים שבין אדם למקום ובין בעניינים שבין אדם לחברו. וגם מאלו ה'מתקרבים' אל היהדות, רבים מסתפקים בקשר שטחי, חלקי ומאוד מסוים, קשר הנתון בגבולות גזרה ברורים שחלקם אף נקבעו מראש, בעיקר ביחס לקשר עמוק עם הערכים האלוקיים והשפעתם על החיים בכלל, וביחס לשמירת ההלכה בפרט.
מדוע? מה הסיבה המרתיעה אותם להתקרב באופן עמוק ופנימי יותר לעולמה של היהדות. האם ניתן להצביע על מעכב ראשי מרכזי, שבו כלולים כל העיכובים השונים בתהליך ההתקשרות האמתית והפנימית אל עולמה של תורה ומצוות? לשאלה גדולה זו נדרש הרב קוק כבר לפני כמאה שנה, וכך כתב בספרו אורות התשובה (תוספות תשובה ז במאמר התשובה והשלום עמ' קנג-קנה בהוצאת ישיבת אור עציון): "ישנם דברים רבים שהם מעכבים את התשובה, ואנחנו חייבים לסלק אותם מקרבנו ולהתגבר עליהם בכל עוז, אבל הדבר המעכב שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, הוא המושג של ציור התשובה, המקושר שלא על פי אמת, רק עם דלדול נפש, עם חולשה ורפיון והנמכת החיים. הציור הזה הוא באמת פוגם גם בתוכן התשובה של כל יחיד במידה ידועה, אבל יותר מכל הוא מעכב את התשובה הכללית..."
הסבר - ההבנה הראשונית השטחית והשקרית את הקודש היא, שהקודש מנוגד לחול, עד כדי שהם נעשים אויבים זה לזה, להבנה זו הקודש צורר לחול, ועל כן כשאדם רוצה להתקרב אל הקדושה, אל ריבונו של עולם הוא מדמיין בטעות שהופכת פעמים רבות ל'אידיאל גדול', שהוא צריך להתרחק מכל מה שמסומן אצלו, כחול, הכשרונות היצירה רעננות כוחות החיים וביטויים, העבודה, ופעמים אף המשפחה, ועל כן הוא בטוח שככל שיתרחק ויתנתק מחייו החוליים הקודמים, וייכנס לבועת הקודש המרחפת מעל לחיים, כוחותיהם וכשרונותיהם, כך יתקרב יותר אל הקב"ה ויהיה 'צדיק ' גדול יותר, אך מי מאיתנו מוכן ורוצה לוותר על כל אלה, ועל כן הפתרון הוא 'להיות קרוב אך להישאר רחוק', אך באמת ההפך הגמור הוא הנכון. התשובה, היהדות הקשר עם ריבונו של עולם לא רק שלא מצמצם ומנמיך את כוחות החיים אלא מעצים אותם, ונותן להם את כיוונם ומטרתם הנכונה. 'לחזור בתשובה' זה לא להפוך חלוש, חסר כוחות וחסר שמחה, אלא אדרבא, לקחת את כל כוחות וכשרונות החיים ולבטאם במלוא עצמתם בצורתם המדויקת, 'ציור התשובה' העקום, הוא אם כן המעכב הראשי של כלל העיכובים האחרים הנובעים ממנו וכלולים בתוכו. על כן בפתחם של הימים הגדולים הבאים עלינו לטובה נתמלא עוז ותעצומות גוף ונפש ורוח, ונגלה באמת את מלכות ה' עלינו בכלל כוחותינו. אמן.הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: