ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


נכון לעכשיו / בר יוחאי נמשחת אשריך

הרב דב ביגון

זכה רבי שמעון בר יוחאי זכרונו לברכה, אשר חיבר לנו את ספר הזוהר הקדוש, להילולה של רבבות עמך בית ישראל בל"ג בעומר במירון - מה שלא זכה לה שום גדול בישראל - לא משה רבינו ע"ה, לא אהרן הכהן ע"ה, לא דוד המלך ע"ה ולא רבי עקיבא רבו של רשב"י. במה זכה רשב"י ז"ל ליחס של כבוד וחיבה גדולים כל כך מצד כלל ישראל?
חז"ל מספרים לנו שלרשב"י היתה מסירות נפש על כבודו של עם ישראל. כאשר ישבו רבי יהודה, רבי יוסי ורשב"י ושוחחו על פועלם של הרומאים אשר שלטו בארצנו בזמן ההוא, רבי יהודה שיבח אותם על שבנו גשרים, שווקים ומרחצאות. רבי יוסי שתק ורשב"י יצא נגד הרומאים בחריפות, באומרו שכל מה שהם עושים אין זה אלא למען האינטרסים שלהם ולא לכבוד ישראל - על זה יצא קצפם של הרומאים והוא נאלץ להסתתר מפניהם במערה עם בנו במשך שתים עשרה שנה (ע"י מס' שבת לג ב).
רשב"י לא יכול לסבול שישראל נשלטים על ידי עם זר בארצם. כל כולו חי ופעל למען כבודו של הקב"ה שיתגדל ויתקדש בעולם, והכבוד לקב"ה מתגלה דרך עם ישראל השולט בארץ ישראל ומתנהל על פי תורת ישראל. על זה מסר את חייו, ובזכות זה זכה להתקרב לקב"ה, כי הקב"ה אוהב את מי שאוהב את ישראל וקרוב אליו. כדברי הרמח"ל במסילת ישרים: "אין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את ישראל, וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל גם הקב"ה מגדיל עליו, ואלו הם הרועים האמתיים של ישראל שהקב"ה חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צאנו"... לכן גם זכה לרוח הקודש ולחבר את ספר הזהר הקדוש, כדברי התנא דבי אליהו זכור לטוב: "כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לאמיתו ומתאנח על כבודו של הקב"ה ועל כבודן של ישראל כל ימיו, ומתאווה ומצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית מקדש ולישועה שתצמח בקרוב ולכינוס גלויות - זוכה לרוח הקודש בדבריו" (מסילת ישרים בחלקי החסידות).
נכון לעכשיו, אכן בזכות מסירות הנפש של רשב"י שלא היה מוכן להשלים עם עם זר השולט בארץ ישראל - שהרי זאת חרפה כפי שאנו אומרים בתחנון: "ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו" כאש זר שולט בה - אנו גומלים לרשב"י בהילולה כל כך גדולה. ולא רק במירון אלא בכל רחבי ארצנו - כולם מדליקים, זקנים וילדים, דתיים ולא דתיים, כל העדות וכל הזרמים, והמדורות הן בבחינת נר זיכרון ונר נשמה לרשב"י, בין שאנו מודעים לזה בין שאין אנו מודעים לזה. גם בדורנו דור התחיה הלאומית, אנו זוכים ומתגלה מסירות הנפש על ארץ ישראל וכבודם של ישראל. על ידי המתיישבים החלוצים לפני קום המדינה, ועד היום ממש על ידי מתיישבי יש"ע, על ידי לוחמי המחתרות לפני קום המדינה וחיילי צה"ל עד היום המקדשים שם שמים בגבורתם ובמסירות נפשם למען מדינת ישראל. הם הם ממשיכי דרכו של רבי שמעון בר יוחאי זכרונו לברכה, שהוא בבחינת צדיק שכולם אוכלים מפרותיו ככתוב "אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו", שכל הדור וכל הדורות אוכלים מפרותיו. "בר יוחאי נמשחת אשריך, שמן ששון מחבריך".
מהמצפה לישועה השלמה


תגיות: ספר הזוהרמאמרים נוספים מעלון פרשת בחוקותי ולג' בעומר התשע"א:
במה זכה רשב"י - הרב שלמה אבינר
ביקורת בונה (א) - הרב אלישע אבינר
על חדשות וחידושים - הרב ערן טמיר
סע לאט! - הרב יואב מלכא
ניגון העולם - הרב נתנאל לוי
חינוך מתוך אמונה בטוב - ד"ר מיכאל אבולעפיה
פרשת בחוקותי - הדסה גהלי

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: